YYS Başvuru Şartları Nelerdir – Uzman YYS Danışmanlık

YYS Başvuru Şartları Nelerdir

Güvenilirlik Koşulu

 • Yönetim Kurulu Üyeleri, sermayesinin %10’ dan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret  işlemlerinde temsile yetkili kişilerin ilgili kanunlara muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı  olmaması, ciddi veya mükerrer gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle risk kriterinin yüksek olmaması.
 • Gümrük, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi, ceza ve prim borcu  olmaması, (Teminata bağlanan,yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen, mahsup talebi kabul edilen  borçlar dikkate alınmaz.)
 • Geriye dönük bir yıl içerisinde gümrük idaresinde en az 100 Adet beyan kapsamında işlem yapmış  olmak.

Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu

 • Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının gümrük kontrollerinin doğru ve etkin bir  şekilde yapılabilmesine elverişli ve eşya hareketlerini gösterecek şekilde izlenebilir olması gerekir.
 • Ayrıca, ticari faaliyetlerine ilişkin belgelerinin düzgün bir şekilde arşivlenmesi ve korunması ile başvuru sahibinin bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya  yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olması gerekir.

Mali Yeterlilik Koşulu

 • Firmanın taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunması ve hakkında iflas işlemleri  başlatılmamış olması gerekir. Bunun için firmadan başvuru yılından önceki 3 yılı kapsayan ve sonuç  bölümü olumlu görüşle bağlanmış Yeminli Mali Müşavir raporu talep edilir.

Emniyet  ve Güvenlik Koşulu

 • Binalarının, sevkiyat sahalarının ve kargo bölümlerinin izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte  olması,
 • Eşyaya ve taşıma araçlarına izinsiz müdahaleleri önleyecek tedbirleri almış olması,
 • Kendi otokontrolünü sağlıyor olması,
 • Birlikte çalıştığı kişi ve kuruluşların nasıl iş yaptıklarını kontrol ediyor olması,
 • Hassas pozisyonlardaki çalışanları hakkında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor olması.