Uygulama – Uzman YYS Danışmanlık

Uygulama

Soru Formu, firmanın ilgili tüm birimlerinden yeterli sayıda personelin katılımı ile, proje örgüsü ve mantığı çerçevesinde, Uzman YYSDanışmanlık koordinatörlüğünde cevaplanır, Soruların tamamı firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü koşullarına haiz olup olmadığını anlamak üzere, başvuruda bulunan firma tarafından yerinde gümrükleme, izinli alıcı, izinli gönderici yetkileri talep edilmiş olsa da olmasa da statü koşulları bakımından cevaplandırılır.