Sonuç – Uzman YYS Danışmanlık

Sonuç

Uzman YYS Danışmanlığı kontrolünde cevaplandırılan soru formu ile hazırlanması gereken belgeler dosya halinde bağlı bulunulan Bölge Müdürlüğüne sunulur, Bölge Müdürlüğü nezdinde başvuru süreci takip edilirek Bakanlığa gönderilme süreci hızlandırılır,

Başvuru dosyasının Bakanlık Risk Kontrol Genel Müdürlüğünce incelenme süreci takip edilir,

Başvuru sürecinin son aşaması Müfettiş denetimi firmamızın daha önceki tecrübeleri doğrultusunda refere edilecektir.