ISO 27001 Danışmanlığı – Uzman YYS Danışmanlık

ISO 27001 Danışmanlığı

ISO9001 VE ISO27001 DANIŞMANLIĞI


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi varlıklarının korumasına ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilere güven verilmesine yönelik bir yönetim sistemidir. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser. Dünyanın neresinden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygulanabilir.

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır Bu standart, finans, sağlık, kamu ve Bilgi Teknolojileri sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir. Müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini verebilecek bir yönetim standardıdır.

ISO 27001 belgesi için kurum ve kuruluşların öncelikle ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına göre sistem kurmaları ve uygulamaları gerekmektedir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir.

Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yayımlamış olduğu Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi talep eden firmalar için ISO 27001 sertifikası zorunlu kılınmıştır.

Uzman YYS Danışmanlık ISO27001 ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü Belgesi Danışmanlığını birlikte koordine ederek Türkiyede faaliyet gösteren Kurumsal firmalara hizmet vermeye devam etmektedir.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin..

ISO 9001 Danışmanlığı